Pyramida Měsíce

Je o něco menší než Pyramida Slunce (dosahuje do výše 45m), ale její poloha na kopci ji staví do skoro stejné roviny. Poblíž ní se nacházejí bohatá obydlí kněží a šlechty. Jak Pyramida slunce tak i Pyramida měsíce odráží tvar hory za ní.

Vytesaná hlava

Vytesaná hlava okřídleného hadího boha Quetzalcóatla na zdi jemu zasvěceného chrámu Palacio del Quetzalpapálotl se většinou střídala s hlavami boha deště Tlaloka. Stavitelé Teotihuacanu považovali Quetzalcóatla za boha přírody, ale pozdější Aztékové ho ztotožnili s planetou Venuší a pojímali ho jako kulturního hrdinu (bytost, jež pomáhá lidským tvorům v jejich prvotních zápasech).