Mexičané a rodina

Právě náboženské soucítění propůjčuje tomuto národu jedinečnou soudržnost. Dalším posilujícím prvkem je rodina. Čím více má členů, tím více je ceněna. Tady se nedívají, jestli ji dokáží uživit nebo ne, stačí, že je vás hodně a již se jakýmsi záhadným způsobem dostanete do popředí zájmů, více se o vás ví. Proto jsou posilovány i příbuzenské svazky, aby se toto rodinné okolí ještě zvětšilo. I vzdálení příbuzní do toho zasahují, proto se nedivte, když se půlka vesnice bude chovat, jako by byli všichni z jedné krve, bratry, sestrami. Rodinné svazky jsou rozšiřovány rituály, při kterých se ruší sociální a třídní rozdíly, jsou si naprosto rovni, je to vlastně definice vztahů mezi mužem a ženou a jejich příbuznými, které se k tomuto aktu „spolurodičovství“ hlásí.

Všechny tyto aspekty jenom podporují identitu a národní sounáležitost. I když ekonomika Mexika tomu moc neprospívá. V každém desetiletí se odehraje něco, co ji srazí doslova do kolen. Nějaká ta krize si vždycky prokouše cestičku k obyčejným obyvatelům. Vzrůstá rozvodovost, stále více rodin opouští své komunity a stěhují se – stávají se mobilními a dlouho nezůstávají na jednom místě. Tohle všechno ovlivňuje Mexiko jako celek a nikdo netuší, jak jej to poznamená. Možná to nebude mít žádný dopad, možná velký, každopádně se s tím budou muset nějak poprat. Ale pro takovou zemi, tak krásnou zemi s množstvím kulturního a přírodního bohatství, s lidmi, kteří by pro svoji rodinu obětovali život, to bude řešení vskutku ojedinělé, dalo by se říci – typicky mexické. No nechme se překvapit, co vymyslí.