Mesticové

Po smazání některých kulturních přežitků se z původního obyvatelstva, nebo spíše z jejich dětí, stávají mesticové (míšenci Španělů a indiánů) a připojují se tak k velké skupině mexické populace. Přeměna této „nové rasy“ trvala velmi dlouho. Nebylo to ani tak míšení ras, jako spíše prolínání národních kultur. Jako by si vybrali z každé to nejlepší, stali se tak jednou z nejrozdílnějších kultur latinskoamerických zemí, kde společnost nebyla tak silně ovlivňována indiánskými prvky. Španělé se zbytkem JA rádi používají bohatou slangovou zásobu a nevídanou intonaci jazyka (jako by všechno zpívali), velký počet slov i trefná přirovnání z mexické španělštiny. Znáte jistě mexické písně i telenovely, jež běží v televizi. I díky tomuto vývoz mexické kultury převyšuje dovoz a my si tak můžeme udělat přesný obrázek o tom, jak vypadají lidé, kteří si uvědomují svoji jedinečnost a vlastní identitu.