Jazyk v Mexiku

Španělština se stala pro návštěvníky Mexika povinným vybavením. Pouze v hotelích, letištích a větších zařízeních pro turisty se dá domluvit angličtinou. Pro jazykově nadané tu je ještě 58 domorodých jazyků a dialektů, kterými se můžete s místními obyvateli domluvit.

Rozvrstvení obyvatelstva není příliš různorodé. Je dáno třemi hlavními skupinami. Mesticové zaujímají kolem 60% populace, Indiáni 30% a poslední skupinou jsou běloši s 9%.

Domorodé jazyky a dialekty používali původní obyvatelé – Indiáni. Místní obyvatelé dosáhli pozoruhodně vysoké kulturní úrovně a i jejich jazyková vybavenost byla na vysokém stupni. Jejich jazyk i kultura vzkvétala, ale pouze do doby, než z moře přišel silnější protivník, který si je podmanil a zničil veškeré jejich zvyky a kulturu – Španělé.

Prvním krokem k rozšíření španělštiny bylo vylodění malého španělského vojska na území Mexika v roce 1519. Za velice krátkou dobu se vše změnilo a podmanění obyvatelé se museli naučit jazyku dobyvatelů. Dnes je Mexiko největší španělsky mluvící zemí.

Chtěli byste se na dovolené v Mexiku domluvit? Zdokonalte se ve španělštině!
Kurzy španělštiny – Elvis.cz
Kurzy španělštiny – Ceet.cz
Kurzy španělštiny – Londoninstitute.cz

Chtěli byste se o španělštině dozvědět více?
Profil španělština – profesionalni-preklady.cz

Potřebujete překlad do španělštiny?
Překlady španělština – Ceet.cz