Obyvatelé

Dlouho již není Mexiko pouze zemí indiánů. Již déle jak pět století se jejich krev mísí s ostatními obyvateli, dobyvateli a přistěhovalci. Vytvořily se nové rasy, ale stále je k překvapení, že tu žije něco přes pět milionu původních obyvatel, jež si udrželi své zvyky, jazyk a skoro jeden milion se odmítl přizpůsobit novým podmínkám. Odmítají španělštinu jako národní jazyk, proto se jej ani neučí. Je tu mnoho indiánských kmenů, ale asi nejpočetnějšími jsou Nahuatlové (jež mluvím původním jazykem Aztéků), Mayové, Mixtéci… Kdybyste je porůznu navštěvovali, asi byste si připadali jako ve starověkém Babylonu – taková úroda jazyků opravdu není jen tak k vidění. Mluví se tu více jak 50 indiánskými jazyky, z nichž některé jsou si velmi podobné, jiné zase zcela odlišné. Pro lingvistu učiněný ráj.

Všechny tyto kultury ovlivňovaly po dlouhá staletí kulturu a dějiny Mexika. Striktně se drželi svých pravidel, ale přeci jen již dělají malé ústupky. Chodí pracovat do měst, opouštějí své vesnice, ale stále se nechtějí ztotožnit s označením, že jsou Mexičané. Podle nich to je někdo jiný a jsou velmi hákliví, když jim takto někdo řekne. Proto si dávejte trochu pozor na jazyk, abyste neřekli něco netaktního, co by vám mohlo uzavřít dveře k jejich přátelství. Pokud si skutečně nejste jisti vědomostmi a hlavně špatně překonáváte jazykové bariéry, raději se nepouštějte do sáhodlouhých úvah a debat, do kterých byste se mohli zaplést. Potomci původních obyvatel se časem smíchali se Španěli a tím se smazali výtazné kulturní rozdíly. Tito potomci si říkají Mesticové.

Přečtěte si dále něco o Náboženství, zajímavé je také téma Mexičané a rodina.